Bly by my HEER (Liedb 582)

Bly by my, Heer, terwyl die skemer daal;
laat steeds u lig my lewenspad bestraal!
Daar is geen ander hulp of troos vir my
Hulp van die hulpelose, bly my by!

2. My lewensdag begin alreeds te kwyn;
sy vreugde en sy glans is aan verdwyn;
die tyd laat niks hier onveranderd bly
o Heer wat nooit verander, bly my by!

3. U wat ons nooit verlaat nie, goeie Heer,
weet om met swakke mense te verkeer.
Gaan pyn en lyding soms bo my verstand,
weet ek U hou, onwrikbaar, nog my hand.

4. U bystand is so kosbaar elke uur;
deur u genade leer ek leed verduur.
Waar is daar ooit ‘n beter lig te kry?
U Gees bly immer ons onfeilbaar by.

5. Gou daag die lig; die nuwe aarde bly
van alle sonde, dood en smarte vry!
Dood, wie sou skrik?
Graf, wat sou my laat beef?
My toekoms is gewis, want Jesus leef!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s