Jy het nog al God se beloftes . . .

’n Man met wie dit finansieël baie swaar gegaan het, kom een aand tuis. Hy sak op `n stoel neer en met sy kop tussen sy hande kreun hy: “Ek het alles verloor. Alles is verby!” “Wat makeer?” vra sy vrou verskrik. “Ons kan nie meer ons rekeninge betaal nie. Hulle gaan al ons goed […]