Daily Light on the Daily Path (Afr)

Want vir ‘n boom is daar verwagting: as dit afgekap word, loop dit weer uit en sy loot ontbreek nie. (Job 14:7) Die geknakte riet sal Hy nie verbreek (nie). – Hy verkwik my siel. Want die droefheid volgens die wil van God werk ‘n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld […]

Daily Light on the Daily Path (Afr)

Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. (Gal. 6:7) Die wat onreg ploeg en moeite saai, dié maai dit. – Want hulle saai wind, maar hulle sal storm maai; – Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat geregtigheid saai, ‘n betroubare loon. – […]

Laat jou woorde tel

4 ’n Man se woorde kan diep waters wees, ’n borrelende fontein waaruit wysheid vloei. Spreuke 18:4 NLV Wanneer Salomo van ‘diep waters’ praat, verwys hy na die water in die bodem van die put wat die skoonste en die koelste is. As jy wil weet watse tipe water ‘n put het, moet jy na […]

Daily Light on the Daily Path (afr)

En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. (Mat 6:12) Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe. – Jou slegte dienskneg, al daardie […]

Deurweek

Ek kry gereeld met mense te doen wat sal vertel dat hulle regtig sukkel om die Bybel te lees omdat dit vir hulle voel hulle verstaan nie wat dit sê nie en dit voel uitgedateer en argaïes. Dit is natuurlik heeltemal waar dat die Bybel ‘n antieke teks is, wat ons nie vandag sommer net […]

My naam is Wagter

Ek is ses weke oud. My oë is nog dof blou. My asem ruik skoon, soos die van ‘n baba. Ek is onvas op my pote. Ek het vier. Ek is swart met twee, groot wit vlekke. Een oor my nek en skouer. Die ander oor my heupe. My pels is sag en blink. My […]

Wat om te doen as jy die wegraping gemis het

As die wegraping plaasgevind het en jy lees hierdie, gaan jy tien teen een baie verward wees. Jy geen heel moontlik nie verstaan wat gebeur het nie. As jy ‘n Kind van die Here is en jy het tot bekering gekom, gaan jy sekerlik nie verstaan waarom jy nog hier is nie. Jy gaan iemand […]

Spyt kom te laat

Originally posted on YAHWEH-NISSI:
Ware verhaal. “Bokkie ek is jammer ek maak jou so kwaad, ek het jou baie lief, so lief as jy my wil los sal ek nou van jou skei”. Die vriend van ons en sy vrou was baie lief vir mekaar, maar ai hulle het altyd oor die kleinste goed baklei,…