Plaashek (Uys Krige)

Plaashek (Uys Krige) Bloedrooi die alwyn langs die slingerpad. Dis of daar vonke uit elk vuurpyl spat. Maar niks, niks roer nie…net ‘n luggie wat skrams aan die ritselende grassate vat. Daarbo die blou, blou lug, daaronder die rivier wat deur die boorde kronkel met ‘n groen swier. Niks stoor die yle swewende Bergstilte hier. […]