Wat is die sondaarsgebed?

YAHWEH-NISSI

“Here, ek weet dat ek gesondig het. Ek besef dat ek die gevolge van my sonde verdien. Maar ek glo in Jesus Christus as my Verlosser en ek glo dat ek deur Sy dood en opstanding, vergifnis ontvang het. Ek glo in Jesus en Jesus alleen as my Here en Verlosser. Dankie Here, dat U my gered en vergewe het! Amen!”

Die sondaarsgebed is ’n gebed wat iemand tot God bid wanneer die persoon besef dat hy/sy ’n sondaar is en dat hy/sy ’n Verlosser nodig het. Om net ’n sondaarsgebed op te sê is nie genoeg nie. ’n Sondaars gebed is slegs effektief wanneer dit ’n persoon se ware kennis, begrip en geloof van sy sondigheid en die noodsaaklikheid vir redding, verteenwoordig.

Die eerste aspek van ’n sondaarsgebed is om te verstaan dat ons almal sondaars is. Romein 3:10 sê, “Die Bybel stel dit baie duidelik: Niemand op aarde…

View original post 443 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s