Die belangrikheid van die kruis (1)

Galasiërs 6:14 NLV

Dis interessant dat Jesus ons nie in die Bybel vra om sy geboorte of opstanding te onthou nie – alhoewel ons dit moet onthou – maar dat Hy vir ons sê om sy sterfte te onthou. Toe Hy die laaste paasmaaltyd ingestel het, het Hy gesê: ‘…Gebruik dit ter herinnering aan My‘ (Lukas 22:19 NLV). Paulus het gesê: ‘...ek wil my op niks anders beroem as die kruis van ons Here Jesus Christus nie…‘ Die kruis, soos die galg en die elektriese stoel, is ‘n instrument van die dood. Hoekom dit dan verheerlik? Oor dit wat daar plaasgevind het. Toe Jesus gesê het: ‘Dit is volbring’, het Hy vir al jou sondes, van jou wieg tot jou graf, betaal. Die kruis is dus God se eerste en laaste woorde wanneer dit by verlossing kom. Dis sy eerste woorde want: ‘Die boek van die lewe is ook die boek van die Lam, die Lam wat aan die kruis gesterf het‘ (Openbaring 13:8 ABA). Die kruis is ook God se laaste woord oor verlossing, want in die hemel sal hulle sing: ‘…U is waardig genoeg om die boekrol te neem en sy seëls te breek omdat U geslag is en met u bloed mense vir God vrygekoop het, uit elke geslag en taalgroep, volk en nasie‘ (Openbaring 5:9 NLV). Daar is nie ‘n ‘Plan B’ vir verlossing nie. Die enigste hoofweg wat hemel toe gaan, loop deur Golgota. Jy kan nie die kruis verbygaan of om dit loop as jy gered wil word nie. Die Bybel sê: ‘…Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis van sonde plaas nie‘ (Hebreërs 9:22 NLV). As jy vandag na die kruis kyk, sal jy die vloek van sonde, die koste van sonde en die kuur vir s onde sien. Soos jy na die kruis kyk, herinner jouself ook: ‘Hy het dit vir my gedoen.’

Sielskos: Eks 12:1-14; 1 Kor 11:20-34; Ps 25:16-22

Geskryf deur Bob & Debby Gass | Radio Kansel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s