Die Paradys op ‘n Vullishoop

Geskiedkundiges en argeoloë vertel ons dat die klein stukkie grond genaamd Golgota, waar Jesus gekruisig was, eintlik ‘n stortingsterrein was. Het jy al ooit ‘n stortingsterrein van naby gesien? Vlieë wat rondvlieg. ‘n Slegte reuk in die lug. Oral waar jy kyk is hope verrottende, stinkende gemors. En Golgota was die ergste soort primitiewe, barbaarse stortingsterrein moontlik.

Wanneer die Romeine kriminele gekruisig het, was daar dikwels niemand teenwoordig om die liggame op te eis nie. Die soldate sou dus die liggame van die houtbalke aftrek en die lyke op die vullishoop gooi. Dan sou wildehonde en ander wilde diere die vleis van die bene af eet. Dit is die plek waar Jesus gekruisig was – die ergste soort vullishoop denkbaar.

Die feit dat Jesus vir die dief aan die kruis gesê het dat hy by Jesus in die paradys sou wees, is besonder betekenisvol. Jy sien, op daardie dag het die paradys na ‘n vullishoop toe gekom. Die paradys was gekoppel aan ‘n vullishoop, en daardie verbinding was Jesus.

Ons mag dalk vandag op ‘n vullishoop woon, maar die paradys kan ons nog steeds vind. Ons lewens kan walglik morsig wees en vlieë mag dalk om ons ronddraai, maar Jesus is altyd naby. Dit is goeie nuus, want selfs as ons in ‘n baie moeilike situasie is, hoef ons onsself nooit buite rekening te laat nie. Daar is altyd hoop. God is die God van die groot terugkoms.

Hoe begin ‘n groot terugkoms? Dit spruit voort uit eenvoudige geloof vanuit ‘n hart wat genoeg glo om ‘n basiese gebed te bid: “Jesus, onthou my asseblief.” Hierdie gebed vereis net ‘n asem, net genoeg om die rigting na ons ewig lewe te verander. God het die misdadiger in die nabyheid van Jesus geplaas, omdat God ons wou laat weet dat ons nie hoë aansien en mag hoef te hê om hemel toe te gaan nie. Ons word nie deur God geseën omdat ons beter as enigiemand anders is nie. Ons kan hemel toe gaan as gevolg van ‘n eenvoudige gebed van geloof.

In daardie gebed erken ons dat ons niks aan God kan bied nie. Ons kom na Jesus soos ‘n dief wat uitgestrek is aan ‘n kruis; hulpeloos in ons pyn en wanhoop. Ons kyk na Jesus aan die kruis langs ons en sê: “U is God. U is onskuldig aan enige misdade. U kan van daardie kruis af kom as U wil, maar U is daar uit vrye keuse, vir ‘n spesifieke doel. Sal U my asseblief onthou?”

Soms sit mense meer woorde in daardie gebed – en dit is goed so. Jy mag dalk meer verstaan oor geestelike sake as die dief. Maar as jy baie minder weet, is dit ook reg. As jy slegs weet dat Jesus onskuldig was, gekruisig is vir dinge wat Hy nie gedoen het nie, maar dinge waaraan jy deel gehad het, en as jy glo dat Jesus van daardie kruis kon afklim indien Hy wou, maar daar gebly het vir ‘n rede, en jy wil net hê dat Jesus jou moet onthou, dan word jou gebed gehoor.

God sal jou eenvoudige gebed hoor en die paradys na die mees morsige situasies en lewens bring. Jesus is nie bang vir die duisternis nie. Hy word nie afgesit deur die stank van ou, verrotte bene nie. Hy is nie bang vir ‘n paar vlieë nie. Jesus sal die paradys selfs na ‘n vullishoop bring.

Reageer

Die verhaal van die dief aan die kruis wys vir ons dat Jesus nie aangetrokke was tot diegene wie se lewens “perfek” was nie. Watter hoop gee dit vandag vir jou?

Op watter maniere het die dief, wat Jesus om genade gevra het, die erns van sy situasie verstaan? Op watter maniere het jy ook vir God gevra om jou te onthou?

Wat vertel hierdie verhaal vir jou aangaande die omvang van God se genade? Wat vertel dit vir jou aangaande “te ver heen wees” om ‘n terugkoms te ervaar?

bron : Ousus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s