Die Manier Waarop Ons Liefde Betoon

Hier is een van Paulus se bekendste lyste van noodsaaklikhede vir Christene:

Raak saam met alle ander slegte dinge ontslae van alle bitterheid, woede, wraak, geskel en gevloek. Wees eerder vriendelik met mekaar. Gee vir mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het. . .

Maar. . . hoekom?

Hoekom moet ons van bitterheid, woede en wraak ontslae raak? Hoekom moet ons vriendelik wees teenoor die onbarmhartiges en medelydend wees teenoor die onverdienstelikes? Hoekom moet ons vergewe? Is vergifnis nie ‘n geskenk aan die skuldiges nie? Paulus, wie is jy om vir die res van ons sulke hoë gedragstandaarde te stel? Ons ken jou storie. Jy het geen morele gesag nie!

Na aanleiding van ons vraag, voltooi hy sy stelling deur na sy bron te verwys:

. . . net soos . . .

Net soos die wet voorskryf? Net soos Moses geleer het? Net soos die Skrif leer? Net soos die Bybel sê?

. . .net soos God julle ook in Christus vergewe het.

Dit behoort bekend te klink. Volgens Paulus moet ons aan ander doen wat God deur Christus vir ons gedoen het. Alles in Paulus se kortlys is bloot ‘n toepassing van “doen aan ander soos Christus reeds aan julle gedoen het.”

Hy gaan voort:

Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, . . .

“Lewe in liefde.” Dit klink romanties. Maar daar is ‘n ander _”net soos” om die draai.

. . . Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as ‘n offergawe gegee het, ja, ‘n offer wat vir God aanneemlik was.

Volgens Paulus moet Christelike gedrag geskoei word op Christus se opofferende liefde vir die mensdom. Dit is ‘n lewenswyse wat Paulus ‘n lewe van liefde noem.

Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig.

Wanneer jy twyfel, vra die vraag: “Wat sal ‘n kind van die lig, wat vergewe is, doen?” Dis so eenvoudig. So pragtig. So duidelik. Geen instruksies is nodig nie. Lewe as kinders van die lig. Koester’n lewe van liefde.

Wat is dus die basis van Christelike gedrag?

Die Bybel?

Nee.

Die basis van Christelike gedrag is die opofferende liefde van Jesus. Ons is nie lief omdat die Bybel ons aansê om lief te hê nie. Ons is lief omdat God die Vader, deur Christus die Seun, ons liefgehad het.

Dink hieroor: Dink jy soms dat jy op ‘n sekere manier moet optree, “omdat die Bybel so sê” in plaas van om net lief te hê soos Jesus liefgehad het?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s