The fundamentals of Rocket Stoves

Most of our household energy requirements come in the form of space heating, water heating or cooking, with these making up a large percentage of our monthly bill. Rocket stoves are an example of appropriate technology which can cover all of those needs, cost you next to nothing to build, and just a few sticks […]

Bly net glo!

Die arend maak gewoonlik sy nes op ‘n hoë bergspits met gapende afgronde! As die klein arendjies se vlerke vlieglengte bereik het, keer die groot arend die nes om! Op die oog af lyk dit baie wreed, want as jy hulle van die begin af dopgehou het, sou jy gemerk het dat daardie arme kleintjie vir die […]

Sieleveiling

Die woord “loskoping” is nie eie aan die Christelike geloof nie. Dit het met slawerny te doen. ’n Slawehandelaar kon ’n slaaf loskoop – die slaaf “verlos” – en sy vryheid vir hom teruggee. Ons was slawe van die sonde en het nie die middele gehad om onsself los te koop nie. Jesus het egter […]

Betrayed by an app she had never heard of.

While TrueCaller may have laudable intentions, the privacy implications for people who end up in their database raise concerns. When a number is tagged, the person who is tagged ends up having their name and phone number stored on the TrueCaller database, despite not having consented – or even being aware – that their data […]