Want wie trek jou voor?

Want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? (1Kor 4:7)

Maar deur die genade van God is ek wat ek is. – Volgens SY wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid. – So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. – Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. – Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Die wat roem, moet in die Here roem.

En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander. – Maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.

I Cor. 15:10. -Jas. 1:18. -Rom. 9:16. -Rom. 3:27. -I Cor. 1:30,31; Eph. 2:1-3. -I Cor. 6:11.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s