‘Vier jou feesdae, o Juda; betaal jou geloftes” Nahum 1:15

Gelofte (Afrikaans)

Hier staan ons

voor die heilige GOD van hemel en aarde

om ‘n gelofte aan Hom te doen dat

as Hy ons sal beskerm

en ons vyand in ons hand sal gee,

ons die dag en datum elke jaar as ‘n dankdag

soos ‘n sabbat sal deurbring,

en dat ons ‘n huis tot sy eer sal oprig

waar dit Hom behaag,

en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat

hulle met ons daarin moet deel tot

nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte

want die eer van Sy naam sal verheerlik word

deur die roem en die eer van oorwinning

aan hom te gee.

———————-

Gelofte (Nederlands)

Mijne Broeders en Mede-landgenoten,

hier staan wij tans op een ogenblik voor een

heilige God van Hemel en aarde om een

belofte aan Hem te beloven,

als Hij met Zijn bescherming met ons zal

wezen, en onze handen zal

geven dat wij hem overwinnen, dat wij die

dag en datum elk jaar

als en verjaardag en een dankdag zoals een

Sabbat in Zijn eer zullen doorbrengen;

en dat wij een tempel to Zijn eer stichten

zullen, waar het Hem zou behagen;

end dat wij het ook aan onzen kinderen

zullen zeggen, dat zij met ons erin moeten

delen, tot gedachtenis ook voor onze

opkomende geslachten.

Want de ere van Zijn Naam daardoor zal

verheelikt worden, dat de roem en eer van

overwinning aan Hem zal worden gegeven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s