Ek Bemin daardie Ruwe Ou Kruis

Danie Viljoen | Vers ‘n Dag

‘n Man verlaat een nag sy vrou omdat sy aan n’ dogtertjie met een langbeen en een kortbeen geboorte gegee het. Sonder omgee of veduideliking het hy sy rug op die twee persone in sy lewe gedraai, wat hom op daardie oomblik baie nodig gehad het.

Agtienjaar later, stompel ‘n boemelaar besope, en doeloos op die Parade in Kaapstad rond. Hys moeg vir die lewe waarin Hy homself bevind. Moeg van swaar kry, moeg van, sukkel om voedsel in die hande te kry, en moeg om nie n’ dak oor sy kop te hê nie. MY LEWE IS EEN GEMORS se hy vir homself. EK KAN NET SO WEL DOOD NEER SLAAN, NIEMAND SAL MY MIS NIE.

Toe hoor hy n’ vroue stem n ‘ lied sing. Hy stap toe nader om beter te hoor. Hy luister toe na die pragtige helder stem wat sing: EK BEMIN DAARDIE OU RUWE KRUIS en HY beur tussen die omstanders deur om te sien wie so pragtig sing. Toe sien hy haar op n’ plankverhoogie staan. En met verwondering in sy oe het hy die pragmens met die prag stem gestaan en kyk. Hy het toe ook nog iets van haar opgemerk, sy het n ‘ blokskoen aan haar linker voet aan gehad.

Sonder om twee keer te dink het hy na die plankverhogie gestompel en by die jongmeisie se voete neergeval . Die jong dogter groot geskrik weet toe nie wat om te doen nie , klim toe van die verhoogie af, en kniel sukkelend langs die weenende boemelaar, neer en lei hom in gebed na JESUS toe.

n’ Rukkie later toe hy regop kom, sien hy sy vrou n’ entjie staan, toe weet hy, dat Hierdie pragtige jongdogter met die pragtige stem, sy baba dogtertjie is wat hy jare gelede in die steek gelaat het.

Here, so dikwels maak ons,ons geliefdes seer deur woorde en optrede. Baie Dankie HERE dat U se VERGEWE, SEWENTIG MAAL SEWE KEER.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s