Bid asseblief tog vir my

Paulus was ’n gewone mens. Hy was ook bang. Hy was ook versoek en moes baie energie insit om nie in te gee nie. Soms was hy mismoedig en het hy sekerlik ook vir homself gevra of dit alles die moeite werd is. Soms het dit vir hom gelyk of niks die moeite werd is nie en dan het hy met die handdoek in die hand gestaan om dit êrens in te gooi. Soms het die pyn wat hy fisies in die tronk moes verduur net te veel geraak en hy was op die rand daarvan om ’n haan drie maal te laat kraai.

Hy besef sy tekortkominge, daarom dat hy reguit vir die lesers vra: 25My liewe broers en susters, sal julle asseblief ook vir my en my helpers bid? Paulus weet daar is net een teenvoeter vir die sterk winde waarteen die hoë bome moet stoei en dit is gebed. Paulus sou nie die moeite gedoen het om ander te vra om vir hom te bid as hy nie met sy hart geglo het dat gebed werk nie.

Net so is dit waar vir die predikante en pastore en geestelike leiers. Op hulle eie kan hulle nie staande bly nie. Omdat hulle voltyds vir die Here werk, zoom die vyand op hulle in. As hy hulle kan laat struikel, val daar ’n klomp saam met hulle. Leiers het so ’n groot verantwoordelikheid om seker te maak dat hulle God se Woord reg verstaan en reg oordra aan ander.

Vir seker het hulle gebed nodig.

Net soos Paulus glo ek ook in gebed, want as dit nie vir gebed was nie, was ek vir seker vêr van die pad af gewees.

Elke Christen, jy ook, het ’n hoop gebed nodig om staande te bly Die winde waai woes en die versoekings roep hard.

My hare staan regop op my lyf. Ek kry ’n behoefte om vir mense te bid. Ek stuur ’n e-pos met ’n gebed en Bettie (skuilnaam) reageer soos volg:

As jy maar net besef deur watter hel ek op die oomblik gaan, dan sal jy weet wat hierdie vir my beteken.

Ek het dit regtigwaar baie nodig.

Wou vandag al ‘n einde aan my lewe gemaak het.

Ons almal het gebed nodig. Mag jy ’n verskil maak daar waar jy gaan en bid vir almal met wie jy in aanraking kom.

Teks

1 Tessalonisense 5:23-28

Dink bietjie hieroor

Glo jy regtig in gebed?

Wie bid vir jou?

Vir wie bid jy?

Gebed

Here, help my om te bid. Amen.

Teksgedeelte: 1 Tessalonisense 5
25My liewe broers en susters, sal julle asseblief ook vir my en my helpers bid?

Gerjo Ben | bron : Ousus

2 thoughts on “Bid asseblief tog vir my

    1. Ousus is ‘n Christen vriendin in Durban wat al deur diepe waters was…kanker, beroerte en ander louterend gebeure. Tenspyte daarvan bly sy getrou aan die HERE en is ook ‘n voorbidder. 🙂

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s