Blydskap: Die Teëvoeter vir Depressie (1)

1 Thess. 5:16 – “Wees altyddeur bly.”

Ons almal leef vandag onder geweldige druk. Ek is oortuig dat ons groter druk beleef as 20 jaar gelede. Een persoon moet vandag omtrent twee persone se werk doen as gevolg van koste besparing. Mense wat aftree word nie sommer outomaties met ‘n ander werknemer vervang nie. Firmas dank mense af sonder om ander aan te stel en daar word van die verminderde personeel verwag om nog steeds die pas vol te hou. Niemand kan bekostig om te klae, anders is jy dalk jou pos kwyt en daar is nie ander werk so geredelik beskikbaar nie.

Van alle kante word ons gevoer met negatiewe beriggewing d.m.v. die radio, televisie en die koerante. Gevolglik is dit nie snaaks dat vele gebuk gaan onder stres, spanning en ‘n ligte graad van depressie.

DEPRESSIE
Daardie lelike woord … doodmaak woord … wat iemand beskryf het as die “siekte van die tyd.” Hoe werk depressie? Ek gaan dit so eenvoudig maak as moontlik. Miskien kan jy so ietsie onthou van die Biologie op skool dat inligting van die brein na die sintuie en anders om, deur die senustelsel oorgedra word. ‘n Stof met die naam serotonien is grootliks verantwoordelik vir hierdie taak. Maar onder aanhoudende druk en spanning word hierdie stof uitgeput en opgebruik en dit herstel nie vanself na normale vlakke toe nie met die gevolg dat inligting word verwronge oorgedra na en vanaf die brein. Wanneer dit gebeur, lei jy aan depressie.

Dit help nie om vir sulke mense te sê: “Kom man, ruk jouself reg. Wat se nonsens is dit met jou?” Die persoon kan nie. Dis soos met enige ander siekte. Jy sê tog nie vir ‘n mens met kanker: “Ruk jouself reg nie,” want die persoon kan nie. As mense dit nog nooit gehad het nie, kan hulle nie saam praat nie en weet hulle nie waaroor dit gaan nie.

Die beste teëvoeter vir depressie en voorkoming is blydskap. Neh. 8:11 sê: “Die blydskap in die Here is julle beskutting.” In ‘n tyd van geweldige en aanhoudende druk deur die toedoen van die vyande van die Jode, het hierdie goddelike waarheid tot die ore van die Joodse volk gekom. Blydskap is soos ‘n pantser wat jou hart beskerm sodat slegte en negatiewe inligting jou nie in jou gees kan kwes en jy daardeur geaffekteer en neerslagtig word nie.

LAAT MY TOE OM VANDAG VIR JOU TE BID ASB.
Here Jesus, as daar iets is wat elke mens nodig het, dan is dit blydskap – egte Heilige Gees blydskap. Ek bid dat U dit ryklik sal uitstort in elkeen se hart wat nou biddend saamstem. Amen!
Pastoor Piet Smit

2 thoughts on “Blydskap: Die Teëvoeter vir Depressie (1)

  1. Sodra depressie intree, gaan word stil en vra: “Heer, waarmee is ek buite u wil?” Stel dadelik reg. Maar soms kan tipe 2 diabetes dit ook veroorsaak, ook dit is maklik om te beheer.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s