Staan so vas in die Here, geliefdes.

Staan so vas in die Here, geliefdes.

Aan sy voetstap het my voet vasgehou; sy weg het ek bewaar sonder om uit te draai.

Want die HERE het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie; vir ewig word hulle bewaar, – Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar.

Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. – Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie.

As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. – Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. – Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. – Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. – Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie,

Job 23:11.Psa. 37:28. -Psa. 121:7.Heb. 10:38,39. -I John 2:19.John 8:31. -Matt. 24:13. -I Cor. 16:13. -Rev. 3:11. -Rev. 3:5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s